telemedycyna konsultacje:

Gabinet Medycyny i Kardiologii Sportowej oferuje usługi konsultacyjne w formie TELEMEDYCYNY.

Oferta obejmuje konsultacje z zakresu kardiologii dziecięcej oraz kardiologii sportowej. Opinie medyczne przygotowywane są w oparciu o udostępnioną dokumentację medyczną, zwykle w ciągu 48 godzin, i wysyłane na adres mailowy osoby zlecającej konsultację.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie i mailowo.

Po potwierdzeniu przyjęcia zlecenia na konsultację należy wydrukować, wypełnić, zeskanować:

Po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną Pacjenta zostanie dokonana wycena usługi, która zostanie przesłana do Zleceniodawcy celem zatwierdzenia.

Opinia lekarska wraz zaleceniami oraz imienną fakturą zostaną odesłane mailowo Zleceniodawcy w zakodowanym folderze, tak aby uniemożliwić dostęp do dokumentacji osobom nieupoważnionym.

KARDIO SPORT

Kardiologia Sportowa

Dane kontaktowe: