BADANIA sportowo-lekarskie:

Ocena stanu zdrowia sportowców dokonywana jest w czasie badań wstępnych (kwalifikujących do uprawiania sportu), okresowych (monitorujących stan zdrowia sportowca poddanego obciążeniom treningowym) oraz kontrolnych (po przebytych poważniejszych urazach lub chorobach).

Badania sportowo-lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) odbywają się w terminach ustalonych indywidualnie podczas wcześniejszej telefonicznej rejestracji. Na badania mogą zgłaszać się sportowcy niezależnie od wieku i uprawianej dyscypliny sportowej.

Osoby niepełnoletnie zgłaszają się na badania wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi.

UWAGA:

Orzeczenia sportowo-lekarskie wydawane są zawsze na czas określony: w przypadku sportowców do ukończenia 16 roku życia – na maksymalnie 6 miesięcy, a powyżej 16 lat – do 12 miesięcy.

Jak należy przygotować się na pierwsze badanie?

Na pierwsze badanie należy przynieść ze sobą:

Gdzie można wykonać badania laboratoryjne?

Wszystkie badania laboratoryjne można wykonać na miejscu. Na pierwszym piętrze NZOZ Mikomed znajduje się Punkt Pobrań laboratorium Diagnostyka (telefon kontaktowy: (42) 611 09 08, kom. 663 880 339). Godziny pobrań materiału do badań można znaleźć na stronie: Badania krwi w Łodzi – Diagnostyka Laboratoria Medyczne – Placówki

Ze skierowaniem pobranym ze strony KARDIOSPORTU cały pakiet badań ze zniżką 15%

Gdzie można wykonać EKG?

Spoczynkowe EKG można wykonać na miejscu w NZOZ Mikomed bezpośrednio przed badaniem sportowo-lekarskim.

KARDIOSPORT

Kardiologia Sportowa

Dane kontaktowe: